Somero Enterprises

Jag har sedan jag läste om Somero på Gustavs Aktieblogg  – och framförallt tillhörande diskussion i kommentarsfältet – varit nyfiken på bolaget men aldrig riktigt fått tummen ur att kolla närmare. Somero är listade i England men har huvuddelen av försäljningen i USA och rapporterar i USD. Man tillverkar och säljer maskiner för anläggning av betonggolv och fördelningen av försäljningen är USA-betonad.

Sales by territory

Efter att ha lyssnat på några presentationen av ledningen och skummat igenom ett antal års rapporter får jag intrycket av att det är en kunnig och seriös ledningen som driver företaget – nuvarande CEO Jack Cooney har enligt uppgift 22 års erfarenhet i bolaget och ledde Somero även under finanskrisen.

Den största anledningen till att jag fann bolaget intressant var de starka kassaflödena och den goda omsättningstillväxten de senaste åren. På den negativa sidan får man dock förutsätta att det är ett konjunkturkänsligt bolag som antagligen har sina bästa år just nu. Så länge (främst den amerikanska) ekonomin tickar på lär det gå bra för Somero, men generellt sett är det nog ett bolag som är trevligare att investera under en recessions-återhämtning.

2008 började Someros verksamhet drabbas av finanskrisen och man vidtog vissa åtgärder – försökte beta ner sin nettoskuld och gjorde vissa nedskärningar, men man förstod inte vidden av konjunkturnedgången.  ”‘Despite the current uncertainty in the markets, and our cautious outlook on the out-turn for 2009, I believe we are well placed to deliver a profitable year.”

Att säga att 2009 inte blev ett lönsamt år är en underdrift av rejäla proportioner. Försäljningen brakade ihop och understeg till och med de fasta kostnaderna (!), man tvingades till goodwill-nedskrivningar och bröt sina lånecovenanter. Kapitaltillskott i form av nyemission (35% utspädning?) gjordes för att få in 5mUSD för att kunna delbetala sina skulder och omförhandla tillhörande covenanter.

Grossprofit

Man överlevde dock och lyckades trycka ner de fasta kostnaderna – och sedan 2011 befinner sig bolaget i en positiv trend både avseende försäljning och resultat. Sett över en längre tidsperiod har Somero haft en bruttomarginal som pendat mellan 47 – 57%, där man enligt egen utsago numera landat på en uthållig nivå.

Jack Cooney verkar ha dragit lärdom av de svettiga åren och de fasta kostnaderna har ökat i betydligt lägre takt än omsättningen och balansräkningen nu är mycket solid. Det förstnämnda har lett till en stigande rörelsemarginal vilket i kombination med en stigande försäljning (snitt 14% senaste 5 åren) gett en trevlig resultateffekt.

Man har numera en ganska rejäl nettokassa och gjorde en extra utdelning under 2017- samtidigt som man reviderade utdelningspolicyn.

10årshistorik

Som jag tolkar den nya utdelningspolicyn (och med mina estimat) är det inte omöjligt att man kommer att ge en utdelning uppåt 0,3$/aktie för 2018.

Somero har en väldigt kapitaleffektiv verksamhet och det fria kassaflödet är imponerande. Med tanke på uthålligheten i det fria kassaflödet samt de senaste årens tillväxt förutsätter jag att att Capex ligger på en tillräcklig nivå.

Kassaflöden

Snittvinst över en konjunkturcykel är 0,08USD. De senaste åren kan dock en uthållig vinst kanske antas ligga kring 0,25USD. I så fall ligger vi numera på ett P/E runt 22, knappast något fynd för en konjunkturkänslig verksamhet.

För 2018 säger sig ledningen vara trygga i att uppnå sitt 5-åriga strategiska mål som skall leda till 90mUSD i Revenue 2018. Om jag gör ett estimat på detta (excelsnurra ovan) landar jag i 0,35USD/aktie, vilket ger P/E 16 på kursen 400p (1,42 i GBP/USD).

Räkna bort kassa och kundfordringar så är vi på P/E 15, ett ok pris men långt ifrån gratis. Den starka kassan ger EV/EBIT på 11, vilket är lite mer aptitligt.

Värdering

Vad vi har här är alltså ett bolag med kompetent ledning, stark balansräkning, attraktiva produkter (får man anta, med tanke på bruttomarginal och försäljningshistorik), men som är konjunkturkänsligt och rimligt prissatt. Det innebär dock att säkerhetsmarginalen är mindre än önskat.

Allt detta sammantaget så är Somero en intressant verksamhet att investera i, men tyvärr har aktiekursen dragit iväg den senaste tiden. I vanlig ordning borde man varit snabbare att göra sin analys… Dyker kursen ner runt 350 pence igen (EV/EBIT 10) så slår jag till på en mindre post. För en större investering krävs det nog dock ett fall neråt 300.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s